Axel Larsson

Axel Larsson, född 1898 var en svensk inredningsarkitekt, som var anställd vid ab. Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors Stockholmskontor 1925-1956. Larsson var den formgivare som hade störst betydelse för fabrikens utveckling. Hans produktion var sparsam men utomordentligt betydelsefull. Han gjorde specialuppdrag och specialinredningar samt ett stort antal inredningar till offentliga lokaler, bland annat Göteborgs Konserthus (1932-35) och Riksdagshuset (1941).