Hörnskåp, 1900-talets första hälft

Pris: 2 000 kr
Art.nr.

Hörnskåp, 1900-talets mitt.

Vitmålat, två skåpsluckor med bakomliggande hyllinredning.

Framstår i gott begagnat skick.

H 175 d 64,5