Hans-Agne Jakobsson

Hans-Agne Jakobsson

Hans-Agne Jakobsson född 1919 var inredningsarkitekt och verkställande direktör för Hans-Agne Jakobsson ab. Markaryd. En industri som tillverkade belysningsarmatur samt småmöbler i metall och trä.

Hans-Agne Jakobsson var efter sin utbildning praktikant hos Carl Malmsten samt arbetade några år som formgivare på General Motors i Stockholm. 1946-51 var han anställd av Ateljé Lyktan, Åhus som assistens till Hans Bergström.
1951 etablerade han sin egen rörelse. Hans-Agne Jakobssons lampor har exporterats världen över, han har även medverkat vid ett flertal både nationella och internationella utställningar. Idag är många av Hans-Agne Jakobssons modeller attraktiva samlarobjekt.