Trädgårdsgrupp från1900-talets andra hälft

Pris:
Art.nr.

Trädgårdsgrupp. fyra stolar samt ett bord.

1900-talets andra hälft.

Stål & trä.

Bord diameter: 100 cm

Framstår i gott begagnat skick, med sedvanligt slitage.