Blompedistal, 1900-talets första hälft

Pris: 600 kr
Art.nr.

Blompedistal i bemålat trä.

1900-talets första hälft.

Framstår med patina, färgbortfall.

H. B. D.