Lampa, Bergboms, Eje Ahlgren, G-075

Pris:
Art.nr.

Lampa, Bergboms, Eje Ahlgren, G-075.

D.

I gott skick med bruksspår, märken.