Formpressa

Att tryckforma ett uppmjukat material, exempelvis trä eller plast.